SUKCESY ARCHIWUM


Osiągnięcia członków Kolarskiego Klubu Tandemowego HETMAN, należy podzielić na dwie zasadnicze części działalności klubu:

Sukcesy sportowe
Osiągnięcia turystyczne

AKTUALNE

Osiągnięcia międzynarodowe:

Puchar Europy

Czerwiec 2005r. Monachium w Niemczech – mężczyźni 1 miejsce – Andrzej Góźdź i Maciek Cytryński
Maj 2004r. Monachium w Niemczech – mężczyźni 1 miejsce – Andrzej Góźdź i Aleksander Kmita

Osiągnięcia krajowe:

Mistrzostwa Polski w jeździe drużynowej na czas parami

Lipec 2008r. Głuchołazy – mężczyźni 5 miejsce– Tomasz Gieroba i Tomasz Szczygieł oraz Jarosław Kuwałek i Paweł Jasiński
Sierpień 2004r. Przemyśl - mężczyźni 4 miejsce – Andrzej Góźdź i Maciej Cytryński oraz Marcin Polak i Aleksander Kmita
Lipec 2002r. Świerczów – mężczyźni 2 miejsce - Andrzej Góźdź i Robert Płotkowiak oraz Bogusław Milanowski i Michał Ładniak
Wrzesień 2000r. Strykrów – mężczyźni 1 miejsce – Andrzej Góźdź i Piotr Sugier oraz Adam Brzozowski i Bartłomiej Filipowicz

Mistrzostwa Polski na torze

Sierpień 2002r. Żyrardów –mężczyźni 4 miejsce - wielobój torowy- Bogusław Milanowski i Michał Ładniak
Sierpień 2002r. Żyrardów -mężczyźni 5 miejsce - wielobój torowy – Andrzej Góźdź i Bartłomiej Filipowicz
Lipec 2001r. Radom - mężczyźni 3 miejsce – wielobój torowy - Bogusław Milanowski i Michał Ładniaki
Lipec 2001r. Radom -mężczyźni 5 miejsce - wielobój torowy - Andrzej Góźdź i Bartłomiej Filipowicz

Mistrzostwa Polski w konkurencjach szosowych

Czerwiec 2009r. Borek Wielkopolski - mężczyźni 7 miejsce – wyścig ze startu wspólnego - Marcin Polak i Michał Chuderski
Czerwiec 2009r. Borek Wielkopolski - kobiety 3 miejsce – wyścig ze startu wspólnego - Kinga Cytryńska i Katarzyna Klimala
Sierpień 2008r. Pińczów Końskie- mężczyźni 9 miejsce – wyścig ze startu wspólnego - Marcin Polak i Michał Ładniak
Sierpień 2008r. Pińczów Końskie - kobiety 3 miejsce – indywidualna jazda na czas - Iwona Podkościelna i Natalia Korc
Sierpień 2004r. Przemyśl - mężczyźni 7 miejsce – Andrzej Góźdź i Maciej Cytryński
Sierpień 2004r. Przemyśl - mix 1 miejsce – wyścig ze startu wspólnego - Kinga Cytryńska i Sebastian Szymański
Lipec 2002r. Świerczów – mężczyźni 3 miejsce – jazda indywidualna na czas- Andrzej Góźdź i Robert Płotkowiak
Lipec 2002r. Świerczów – mężczyźni 7 miejsce – jazda indywidualna na czas – Bogusław Milanowski i Michał Ładniak
Sierpień 2001r. Głuchołazy – mężczyźni 3 miejsce–– jazda indywidualna na czas -Andrzej Góźdź i Robert Płotkowiak
Sierpień 2001r. Głuchołazy – mężczyźni 5 miejsce–– jazda indywidualna na czas –Bogusław Milanowski i Michał Ładniak
Sierpień 2001r. Głuchołazy – mężczyźni 7 miejsce–– jazda indywidualna na czas –Marcin Polak i Maciej Cytryński
Sierpień 2001r. Głuchołazy – mężczyźni 4 miejsce– wyścig ze startu wspólnego -Andrzej Góźdź i Robert Płotkowiak
Sierpień 2001r. Głuchołazy – mężczyźni 6 miejsce– wyścig ze startu wspólnego –Marcin Polak i Maciej Cytryński
Sierpień 2001r. Głuchołazy – mężczyźni 7 miejsce– wyścig ze startu wspólnego –Andrzej Zdebski i Piotr Wójcik
Wrzesień 2000r. Stryków – mężczyźni 1 miejsce –indywidualna jazda na czas - Andrzej Góźdź i Piotr Sugier
Wrzesień 2000r. Stryków – mężczyźni 4 miejsce –indywidualna jazda na czas - Adam Brzozowski i Bartłomiej Filipowicz
Wrzesień 2000r. Stryków – mężczyźni 6 miejsce –indywidualna jazda na czas – Bogusław Milanowski i Michał Ładniak
Wrzesień 2000r. Stryków – mężczyźni 3 miejsce– wyścig ze startu wspólnego -Andrzej Góźdź i Piotr Sugier
Wrzesień 2000r. Stryków – mężczyźni 5 miejsce– wyścig ze startu wspólnego – Bogusław Milanowski i Michał Ładniak
Wrzesień 2000r. Stryków – wyścig ze startu wspólnego - mix 1 miejsce –Magdalena Maciąg i Leszek Cytawa
Lipec 1999r. Piątek - mężczyźni 2 miejsce– jazda indywidualna na czas -Andrzej Góźdź i Cezarym Pyzikowski
Lipec 1999r. Piątek - mężczyźni 4 miejsce– jazda indywidualna na czas - Piotr Michalski i Maciej Cytryński
Lipec 1999r. Piątek - mężczyźni 4 miejsce – wyścig ze startu wspólnego -Andrzej Góźdź i Cezary Pyzikowski
Lipec 1999r. Piątek - mężczyźni 5 miejsce – wyścig ze startu wspólnego -Piotr Michalski i Maciej Cytryński
Sierpień 1998r. Jastków - mężczyźni 3 miejsce – jazda indywidualna na czas - Andrzej Góźdź i Maciej Cytryński
Sierpień 1998r. Jastków - mężczyźni 5 miejsce – jazda indywidualna na czas - Piotr Goniewicz i Michał Ładniak
Sierpień 1998r. Jastków - mężczyźni 6 miejsce – jazda indywidualna na czas – Mariusz Wołkowicz i Leszek Cytawa
Sierpień 1998r. Jastków - mężczyźni 4 miejsce – wyścig ze startu wspólnego – Mariusz Wołkowicz i Leszek Cytawa
Sierpień 1998r. Jastków - mężczyźni 4 miejsce – wyścig ze startu wspólnego – Andrzej Góźdź i Maciej Cytryński
Sierpień 1998r. Jastków - mężczyźni 7 miejsce – wyścig ze startu wspólnego – Piotr Goniewicz i Michał Ładanik
Lipec 1997r. Bieliny k. Kielc - mężczyźni 1 miejsce – jazda indywidualna na czas –Robert Boguszewski i Michałem Wit-Rusiecki
Lipec 1997r. Bieliny k. Kielc - mężczyźni 1 miejsce – wyścig ze startu wspólnego –Robert Boguszewski i Michał Wit-Rusiecki

AKTUALNE